Hvad er et pantebrevslån?

15-10-2019

Pantebrevslån er et lån med pant i alle former for fast ejendom. Ved fast ejendom forstås en ejendom som du ejer, eller skal købe. Fordelen ved et pantebrevlån i forhold til et banklån er, at du på et pantebrev kan aftale en fast rente og løbetid. Når du indgår en aftale om oprettelse af et pantebrev i din ejendom, kender du vilkårene for lånet i hele pantebrevets løbetid. Pantebrevet følger ejendommen og kan derfor godt overgå til en evt. ny ejer, dog med godkendelse fra kreditor.

 

Muligheder fobundet med pantebrevslån


Ved et pantebrev oprettet i ejendommens friværdi, er man selv herre over hvad pengene bruges på. Dette kan være en fordel da bankerne grundet den finansielle krise er blevet påpasselige med at låne penge ud. Står du derfor og skal bruge penge til et nyt badeværelse , boligforbedringer eller noget helt tredje, kan pantebrevslånet være et godt alternativ til de traditionelle banklån.

 

Pantebrevslån rente


Renten er en løbende omkostning på lånet, det betales enten hver månedligt eller hvert kvartal. Renten på pantebrevslån ligger fra 5%-9% pr. år, afhængig af om, lånet har fast eller variabel rente lånudbyder, lånformidler, låners økonomi, værdien af og markedet for den ønskede bolig. Ved en rente på 5% vil den månedlige renteudgift være

 

Alt om pantebrevslån


Et pantebrevslån har ligesom et almindeligt lån renter, men det er vigtigt også at være opmærksom på de andre omkostninger der i forbindelse med optagelse af pantebrevslån, såsom stiftelsesomkostninger og gebyrer. Disse udgifter indgår i lånets “ÅOP”, lånets “årlige omkostninger i procent”. Men man skal også være opmærksom på afregningskursen (også kaldet udbetalingskursen eller udstedelseskursen), indfrielseskursen, såvel som førtidsindrivelseskursen.